AVG Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Silvia van Uden Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij facturatie aan klanten of bij nieuwsbriefinschrijvingen: - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doel diverse categorieën persoonsgegevens

Silvia van Uden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van uw betaling - verwerking gegevens op de factuur of offerte - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Silvia van Uden Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Verwerkingssystemen / ICT systemen

Silvia van Uden Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens in drie systemen:
1. Mailchimp mailinglist: de nieuwsbrief inschrijvingen via de website komen hier direct op binnen.
2. Asperion administratiesysteem voor facturen en offertes.
3. Contactpersonen lijst in Gmail: alle mailconversatie met mailadressen en telefoonnummers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitsluitend Silvia van Uden Fotografie verwerkt uw gegevens. Deze worden enkel ingezien door Silvia van Uden, als eigenaar van de eenmanszaak Silvia van Uden Fotografie. Silvia van Uden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking of nieuwsbriefaanmelding in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silvia van Uden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@silviavanudenfotografie.nl.